Acţiuni


Proiectul „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte” vizează realizarea unei activităţi didactice şi practice de către elevi şi cadre didactice în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 Răuceşti, din judeţul Neamţ. Pornind de la premisa că o viaţă sănătoasă poate exista doar într-un mediu curat, prin acest proiect ne propunem conştientizarea şi responsabilizarea cetăţenilor comunei noastre asupra efectelor pe care le pot avea acţiunile lor necontrolate asupra mediului înconjurător şi implicarea lor în activităţi de protejare şi conservare a mediului prin înlăturarea surselor de poluare existente în zonă.


  1. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-1.jpg
  2. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-2.jpg
  3. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-3.jpg
  4. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-4.jpg
  5. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-5.jpg