Activităţile proiectului:


Informare, publicitate, vizibilitate proiect

Realizare materiale de promovare
Realizarea unui website şi a unui logo design al proiectului
Conferinţă de presa
Descrierea activităţii: Responsabilul activităţii va stabili şi va coordona implementarea strategiei de promovare a proiectului şi de diseminare a rezultatelor în rândul grupului ţintă vizat, al parinţilor elevilor implicaţi, al tuturor elevilor (şi părinţilor lor) din şcolile participante, autorităţi publice locale, precum şi pentru publicul larg. Având în vedere importanţa aceastei activităţi, precum şi specificul său, durata sa va fi pe toată perioada proiectului. Conferinţa de presă va constitui atât o modalitate de a aduce la cunostinţa tuturor celor interesaţi, scopul şi obiectivele proiectului, dar şi prilej de discuţii şi shimburi de idei despre modul de implementare al proiectului, necesitatea implicării active, alături de echipa de proiect, şi a organizaţiilor şi instituţiilor locale, şi importanţa suportului mass-media.

Excursie „Natura – prietena mea”

Locul desfăşurării: Răuceşti - Tg. Neamt - Piatra Neamt - Bacău - Moineşti - Comăneşti - Miercurea Ciuc - Odorheiu Secuiesc - Sighişoara - Târgu Mureş - Câmpia Turzii - Turda - Baia de Arieş - Scărişoara - Nucet - Brad - Deva - Simeria - Călan - Haţeg - Petroşani - Târgu Jiu - Polovragi - Râmnicu Vâlcea - Curtea de Argeş - Vidraru - Bâlea Lac - Beclean - Făgăraş - Zărneşti - Bran - Predeal - Braşov - Târgu Secuiesc - Oneşti - Bacău - Piatra Neamt - Tg. Neamţ - Răuceşti.
Descrierea activităţii: Activitatea constă într-o excursie de şapte zile, având ca obiectiv cunoaşterea mediului în toată complexitatea lui, urmărind educaţia şi conştientizarea elevilor privind protecţia mediului. Pentru stimularea motivaţiei elevilor de a se implica mai activ în acţiuni de protejare a mediului înconjurător, de-a lungul traseului se vor prezenta zonele afectate de diferite forme de poluare şi degradare în urma intervenţiei necontrolate a omului. Elevii au posibilitatea să observe zonele afectate de inundaţii, alunecări de teren, defrişări masive, zone poluate în urma industrializării excesive. Traseul stabilit vizează şi aspecte pozitive ale păstrării şi conservării mediului natural, (parcuri, rezervaţii naturale, peşteri, lacuri, etc). Se vor întreprinde acţiuni de ecologizare în perimetrul obiectivelor vizitate. Elevii vor fotografia şi filma aspecte importante din excursie, pe baza cărora vor realiza portofolii, o expoziţie în şcoală şi una la Sala de festivitati, cu prilejul activităţii de diseminare.

Identificarea surselor de poluare

Descrierea activităţii: Activitatea constă în depistarea surselor de poluare. Elevii vor fi organizaţi în echipe de câte 5, care se vor deplasa pe raza localităţii Răuceşti pentru a depista, a filma şi a fotografia sursele de poluare şi efectele acestora asupra solului, apei, pajiştilor etc. Cu imaginile surprinse vor realiza o prezentare electronică, un portofoliu cu fotografii care va fi postat pe website şi vor fi valorificate la următoarea activitate.

Natura in pericol!

Descrierea activităţii: Activitatea constă în prezentarea unui simpozion cu tema „Natura in pericol!”
Invitaţii vor primi câte o mapă cu materiale informative(pliante). Elevii vor face o informare şi o prezentare electronică a aspectelor surprinse la nivelul localităţii. Specialistul invitat va face o prezentare documentată a problemelor actuale de mediu cu care se confruntă populaţia. Pe marginea materialului prezentat urmează o dezbatere interactivă.

Apa in natura – parte din viata

Descrierea activităţii: activitatea constă în igienizarea cursului de apă Sarata si Brustura.
Grupul de elevi, părinţi şi cadre didactice va fi împărţit pe grupe de lucru dispuse pe întreaga lungime a cursului apei. Elevii colectează deşeurile, le sortează iar părinţii cu mijloace de transport proprii, le depozitează în spaţiul special amenajat.

Învaţă-mă să ocrotesc natura

Descrierea activităţii: Activitatea constă într-o tabara de ecologizare a satelor Raucesti, Oglinzi, Ungheni si Savesti, zona turistica Monument - Cetate.
Elevii împărţiţi pe grupe vor desfăşura activităţi de colectare a deşeurilor în perimetrul rezervaţiei naturale. Vor primi saci menajeri în care vor sorta şi colecta deşeurile şi vor îndepărta plantele dăunătoare. Pentru un impact mai mare asupra elevilor în a doua campanie se va petrece o noapte în mijlocul naturii.

Să fim Eco!

Descrierea activităţii: Activitatea constă în realizarea si amplasarea de panouri cu conţinut educativ.
Elevii vor căuta materiale din care să selecteze enunţuri cu caracter educativ privind protecţia mediului. Artistul plastic va scrie conţinuturile selectate de elevi. Se vor fixa panourile în zone cu trafic intens de pe raza comunei.

Apa – izvor de sănătate

Descrierea activităţii: Activitatea constă în realizarea unui film documentar privind importanţa apei pentru viaţă. Elevii împărţiţi în grupe se deplasează pe cursurile de apă din comuna Raucesti şi din zonele limitrofe, precum şi în locurile predispuse la poluare. Se identifică locurile poluate şi sursele de poluare. Imaginile surprinse se descarcă în laptop, apoi se prelucrează şi se aşeză în ordine cronologică. Alt grup de elevi realizează comentariul documentarului. Vizionarea filmului se va face în cadru lărgit (elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale şi alţi invitaţi). Filmul realizat va fi utilizat la orele de cunoaştere a mediului înconjurător, la orele de dirigenţie, în cadrul comisiilor metodice din şcoală.

Evaluarea şi diseminarea proiectului

Descrierea activităţii: Activitatea constă în diseminarea şi popularizarea activităţilor desfăşurate pe parcursul derulării proiectului.
Pe baza materialelor realizate la activităţile desfăşurate, sub îndrumarea cadrelor didactice, elevii vor realiza un album cu imagini şi impresii. Un alt grup de elevi va realiza o prezentare electronică cu imagini foto şi video. Se vor trage concluzii cu privire la impactul proiectului asupra elevilor şi comunităţii. Se vor împărţi pliante şi fluturaşi participanţilor, precum si cate 70 mape de prezentare finala proiect, care vor conţine materiale informative cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile proiectului.

  1. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-1.jpg
  2. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-2.jpg
  3. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-3.jpg
  4. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-4.jpg
  5. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-5.jpg