Despre proiect


Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim să folosim aceste elemente esenţiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre. Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare ca populaţia nu acordă interes acestui proces nociv. Convingerea că această problemă este doar a specialiştilor şi a forurilor internaţionale, este tot atât de eronată, pe cât este şi de gravă. Ocrotirea planetei este o problema mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-şi asume aceasta responsabilitate.

Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. Însă, se pare că oamenii tratează cu neglijenţă acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului de poluare şi distrugere a mediului şi implicit la distrugerea sănătăţii fiecaruia dintre noi şi a celor din jur.
Educaţia privind mediul este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de mediu. Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.

Copiii sunt un public important pentru educaţia mediului deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor. Şi în unele cazuri copiii îşi pot influenţa părinţii şi alţi membri ai comunităţii. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevi pot avea un impact deosebit, de la creşterea conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte active în numele educaţiei mediului.

Necesitatea derulării acestui proiect privind protecţia mediului înconjurător la nivelul comunităţii noastre se impune ca prioritate, deoarece se constată o degradare crescândă a mediului înconjurător prin acţiuni necontrolate ale cetăţenilor: defrişarea masivă, exploatarea solului până la epuizare, păşunatul excesiv, depozitarea deşeurilor menajere în locuri nepermise (pe cursuri de apă, pe terenuri improprii, deversarea apei menajere în locuri neadecvate). Toate aceste acţiuni necontrolate şi iresponsabile pot duce la crearea unor dezechilibre în natură care, mai devreme sau mai târziu, pot provoca adevărate dezastre ecologice.

Pornind de la premisa că o viaţă sănătoasă poate exista doar într-un mediu curat, prin acest proiect ne propunem conştientizarea şi responsabilizarea cetăţenilor comunei noastre asupra efectelor pe care le pot avea acţiunile lor necontrolate asupra mediului înconjurător şi implicarea lor în activităţi de protejare şi conservare a mediului prin înlăturarea surselor de poluare existente în zonă.

Proiectul „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte” propune o abordare nouă a educaţiei ecologice a elevilor care, pe lângă participarea la cursuri teoretice, vor participa şi la aplicarea practică a cunoştinţelor dobândite. Modul de desfăşurare a selecţiei elevilor, a concursurilor prin includerea folosirii calculatorului şi a site-ului special dedicat acestui proiect, vor încerca să combine dorinţa tinerilor pentru informaţie nouă şi completă cu mijloacele moderne de comunicare, cu tehnologia IT&C.


  1. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-1.jpg
  2. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-2.jpg
  3. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-3.jpg
  4. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-4.jpg
  5. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-5.jpg