Alte informaţii


Grupurile ţintă cărora se adresează proiectul:


 • direct - 502 elevi, 37 cadre didactice;
 • indirect - 500 părinţi, comunitatea locală;
 • populaţia din zona în care se va organiza excursia.

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este reprezentat de elevii şcolii din Raucesti. S-a decis adresarea către acest segment deoarece copiii şi tinerii sunt receptori direct implicaţi, deosebit de importanţi pentru modelul viitor de cetăţean instruit şi responsabil faţă de problematica de mediu. Lor li se va induce şi mândria de a locui într-o zonă curată, cu o diversitate biologica cunoscută şi recunoscută, integrată în marea familie europeană.

Rezultatele estimate la finalizarea proiectului:


 • Îmbunătăţirea gradului de informare a elevilor din unităţile de învăţământ şcolar din Raucesti;
 • Creşterea nivelului de cunoştiinţe teoretice şi practice ale elevilor în ceea ce priveşte mediul înconjurător şi protejarea acestuia;
 • Promovarea protejării calităţii mediului ca o premisă a unei vieţi sănătoase;
 • Creşterea gradului de implicare a şcolilor şi a elevilor din comuna Raucesti în activităţi de ecologizare şi protecţie a mediului;
 • Creşterea numărului de zone ecologizate şi igienizate din judeţul Neamt;
 • Creşterea gradului de cunoaştere a Directivelor Europene şi a legislaţiei româneşti referitoare la protecţia mediului si a responsabilitatii ecologice individuale;
 • 50 fotografii cu sursele de poluare existente pe raza localităţii;
 • O prezentare electronică cu imagini foto şi video reprezentând aspectele negative surprinse;
 • Sursă de apă curată la nivel local;
 • 120 de persone instruite privind consecinţele negative asupra mediului ale obiceiului de a arunca deşeurile la întâmplare;
 • 1000 elevi şi părinţi cu spirit cultivat de autogospodărire şi protecţie a mediului;
 • 10 panouri cu conţinut educativ;
 • Un colţ de informare ecologică;
 • Un film documentar;
 • O tonă de deşeuri colectate;
 • 8 zone cu risc de poluare monitorizate şi pichetate;
 • 5000 pliante;
 • 50 fotografii cu suprafeţele igienizate;
 • 60 de elevi cu sensibilitate dezvoltată faţă de mediul înconjurător.

Echipa de proiect:


În cadrul proiectului s-a constituit următoarea structură de personal, care-şi va desfăşura activitatea în regim de voluntariat:
 • Manager de proiect: înv. Săvescu Dumitru
 • Responsabil relaţii cu publicul: prof. Bănărescu Lidia
 • Responsabil achiziţii publice: ing. Săvescu Ana
 • Responsabil economic: ec. Obreja Georgiana
 • Responsabil tehnic: înv. Vrânceanu Domnica
 • Responsabil logistică: prof. Anton Traian
 • Asistent: prof. Luca Elena
 • Asistent: prof. Dumitraşcu Tudor

 1. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-1.jpg
 2. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-2.jpg
 3. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-3.jpg
 4. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-4.jpg
 5. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-5.jpg