“Învaţă-mă să ocrotesc natura”

Photo

Semnele primăverii au început să apără şi, ca dovadă a îngrijirii naturii, elevii Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 Răuceşti, au ieşit pentru activităţi de ecologizare în toate cele patru sate din comună: Răuceşti, Oglinzi, Săveşti, Ungheni. Peste 100 de elevi de la cele două şcoli au renunţat la distracţie şi s-au pus pe treabă! Ei au strâns tonele de gunoaie aruncate la voia întâmplării de cei care nu au minimum de bun simţ şi de gospodar. Renovările şi curăţeniile de primăvară întotdeauna măresc grămezile de gunoaie aruncate pe marginea drumurilor sau a albiilor de râu.

Echipa Eco Răuceşti, prin acţiunile de ecologizare, a încercat să-i determine pe oameni să devină conştienţi de problemele mediului, iar în condiţiile în care copiii înţeleg că trebuie să protejeze natura, există şanse ca lucrurile să se schimbe. Cei mici sunt eficienţi atunci când trebuie să convingă pe cineva să-şi schimbe comportamentul.

Copiii, împărţiţi pe grupe, au fost coordonaţi de profesorii Traian Anton, Rafael Tănase, Elena Luca, Paul Tărăboanţă,  Domnica Vrinceanu, Anisia Mariuţa, membri în proiectul “Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”.  Această acţiune are scopul de a sensibiliza copiii, localnicii, pentru un mediu curat, prin ecologizare, şi de curăţare a naturii. Am ales  zonele unde sunt surse de poluare, în special, cu deşeuri menajere, din cauza densităţii locuinţelor amplasate în vecinătatea albiei parâului.

Acţiunile de ecologizare au fost organizate si cu sprijinul Primăriei Răuceşti, care le-a pus la dispoziţie un mijloc de transport al gunoaielor.

În încercarea de a avea un mediu curat, elevii, alături de profesorii lor, s-au echipat cu tot ce au avut nevoie (greble, sape, lopeţi) şi au curăţat, timp de o săptămână câte 4 ore pe zi, zonele afectate. Cetăţenii care aruncă lucrurile nefolositoare în spatele gospodăriei ar trebui traşi la răspundere mult mai drastic, astfel ca aceste acţiuni care, puţin spus, se pot numi ecologizare, să nu mai fie necesare, la o aşa amploare, în fiecare lună. Gunoaiele care se adună în cantităţi însemnate, chiar tone, în câteva zile, să nu le mai găsim pe spaţiile verzi, în vecinătatea unor gospodării sau chiar pe cursul unor râuri.

După 5 zile pline de acţiuni de igienizare în satele din comună, echipa eco Răuceşti s-a deplasat cu bicicletele în zona turistică Monument –Cetatea Neamţului. Acolo au desfăşurat activităţi de colectare a deşeurilor în perimetrul zonelor afectate, au strâns în sacii de plastic, protejaţi cu mănuşi, ambalaje de dulciuri, pachete de ţigări, pet-uri, frunze uscate şi le-au explicat oamenilor despre importanţa muncii lor.

S-au simţit foarte bine împreună şi au petrecut o noapte în mijlocul naturii în corturi şi saci de dormit.

În urma acţiunii de ecologizare s-au adunat peste 50 saci de gunoi menajer, resturi vegetale şi pet-uri. La acţiune au participat pe bază de voluntariat 30 de elevi, 6 cadre didactice.

Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc!

Photo

“Apa în natură – parte din viaţă”

Photo

La începutul lunii  aprilie 2012, elevii Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 Răuceşti au dat startul acţiunii de ecologizare de pe cursurile apelor Sarata şi Brustura. Însoţiţi de profesori şi părinţi, dotaţi cu mănuşi şi saci, s-au împărţit pe echipe de lucru şi au curăţat albiile pârâurilor .

Elevii îşi doresc ca prin intermediul acestor acţiuni să aibă un mediu de viaţă curat, iar cetăţenii să poată urma exemplul lor. De asemenea, tinerii s-au arătat interesaţi de întreaga activitate de ecologizare, adunând selectiv gunoiul.

În cazul Pârâului Sarata, ecologizarea s-a derulat pe maluri şi pe taluz, acest lucru fiind precizat de la început, fiind zonele care sunt cele mai insalubre. Curăţarea luciului de apă se realizează mai greu, dar atâta timp cât este asigurată curăţenia malurilor şi a taluzului, curăţarea apei devine una mult mai lesnicioasă.

Prin această acţiune, s-a dorit să se arate grija pe care o acorda elevii igienizării cursului de apă, să încurajeze locuitorii comunei să instaleze containere pentru colectarea deşeurilor, să racordeze comuna la reţeaua de canalizare, dar şi să convingă cetăţenii să contracteze firme de salubrizare, pentru ridicarea deşeurilor. Folii, bidoane, PET-uri şi alte deşeuri tronează pe malurile apelor curgătoare şi reprezintă principala sursă de poluare.   
În luna aprilie, la cea mai recentă acţiune de salubrizare realizată de echipa ecologică, au fost colectate din apă şi de pe suprafată circa 50 metri cubi de deşeuri, iar cu sprijinul părinţilor şi al altor localnici, au fost strânse, colectate, de pe luciul apei, circa 10 de metri cubi de corpuri plutitoare.
Tot în luna aprilie, zeci de tineri de la Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 1 Răuceşti au pornit într-o acţiune de ecologizare a pârâului Brustura, pentru a demonstra celor din jur ca le pasă de natură, aducând un ajutor comunităţii. Este important ca atât administraţiile publice locale cât şi cetăţenii să conştientizeze importanţa gospodăririi apelor, pentru a ajuta la salubrizarea cursurilor de apă în vederea evitării unor eventuale inundaţii. S-a constatat că aproape tot cursul apei este plin de deşeuri, din cauza celor care sunt obişnuiţi să lase gunoiul la întâmplare. Peste tot gunoaiele, cele mai multe din plastic, plutesc pe apă sau se adună pe maluri.
Deşeurile din plastic şi cele rezultate din materialele de construcţii au devenit o prezenţă obişnuită pe malurile apelor. De vină sunt atât lipsa de servicii de salubritate din comună, cât şi inundaţiile care contribuie la împrăştierea acestor resturi din amonte către aval.

Grupurile de copii, au mers pentru a strânge gunoaiele de pe 12 kilometri de-a lungul cursurilor de apă. Le-au colectat selectiv, încercând să dea localnicilor un exemplu.

La această acţiune de igienizare “Apa-sursa a vieţii”, au participat peste 60 de elevi, 10 părinţi, 6 cadre didactice.

Pâna în prezent, s-au colectat peste 200 saci de gunoaie  şi peste 15 tone de deşeuri menajere, peturi, materiale lemnoase.

 

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Logon