Sărbători fericite!

Photo

Echipa Eco Răuceşti vă urează Crăciun fericit şi un An Nou mai curat, cu sănătate, belşug şi bucurie!

"O acţiune cuprinsă într-un proiect de mediu a vizat identificarea surselor de poluare a apei şi solului din Răuceşti" - Monitorul de Neamt, 06.12.2011

Photo
Necesitatea adoptării unor măsuri de protecţie a mediului înconjurător împotriva factorilor poluanţi a făcut obiectul unui simpozion cu tema "Natura în pericol", organizat zilele trecute la Răuceşti, în cadrul proiectului “Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”. Potrivit informaţiilor furnizate de Ana Săvescu, referent Programe şi Prognoze în cadrul Primăriei Răuceşti, la eveniment au participat elevi şi cadre didactice de la Şcoala nr. 1 Răuceşti, în frunte cu directorul Lidia Bănărescu, care au avut alături părinţii copiilor, reprezentanţi ai administraţiei locale, ai APM Neamţ, profesori pensionari etc. Participanţii au aflat că sursele de poluare de pe raza localităţii au fost identificate printr-o acţiune a elevilor şi cadrelor didactice din şcolile comunei. În lunile septembrie şi octombrie, copiii însoţiţi de profesorii de biologie, chimie şi geografie, au străbătut comuna pentru a depista, filma şi fotografia sursele de poluare şi efectele acestora asupra solului, apei, pajiştilor etc. Cu imaginile surprinse s-a realizat o prezentare electronică şi un portofoliu cu fotografii ce au fost postate pe website-ul proiectului www.eco-raucesti.ro. O altă acţiune s-a realizat de către un grup de elevi care au mers cu bicicletele pe malul rîului Moldova şi au constatat că principalele cauze de poluare a acestuia sînt apa menajeră, apa industrial şi produsele chimice folosite în agricultură. S-au prezentat şi pricipalele surse de contaminare a solului, aici fiind incluse neracordarea populaţiei la un sistem de canalizare, reziduurile menajere şi agrozootehnice. Discuţiile s-au oprit şi asupra excursiei ecologice de 7 zile, derulată în luna august în mai multe regiuni din ţară, cu scopul de cunoaştere a mediului în toată compexitatea lui. Cei prezenţi au vizionat un film şi fotografiile realizate pe această temă, cu un jurnal al elevilor pe zile. S-au prezentat peisaje deosebite, traseul cuprinzînd aspect positive ale păstrării şi conservării mediului natural (parcuri, rezervaţii naturale, peşteri, lacuri), precum şi acţiunile ecologice intreprinse de elevi în perimetrul obiectivelor vizitate, oferind un exemplu localnicilor şi turiştilor despre importanţa pe care o are un mediu înconjurător curat şi îngrijit asupra sănătăţii oamenilor. În cadrul simpozionului, din partea administraţiei publice locale a vorbit viceprimarul din Răuceşti, Lazăr Tărăboanţă, care s-a referit la modul de colectare a deşeurilor în comună, prezentînd şi proiectele pentru rezolvarea problemelor de mediu şi sănătate publică. Învăţătoarea Domnica Vrînceanu a făcut o informare despre activităţile ecologice din Şcoala nr. 1, iar la final s-au prezentat activităţile viitoare ce se vor desfăşura pînă în iulie 2012.
Ramona Aanei – redactor, Monitorul de Neamt
www.monitorulneamt.ro
Photo

Desfăşurarea Simpozionului "Natura în pericol!" - 30.11.2011

Photo

Pe data de 30 noiembrie 2011, intre orele 12.00-14.30, a avut loc la sala de festivitati din Raucesti un simpozion cu tema "Natura in pericol!" – activitate din cadrul proiectului “Natura ne aseamana, educatia ne deosebeste”. La acest eveniment au participat elevi si cadre didactice de la Scoala cu clasele nr. 1 Raucesti, precum si numerosi invitati: parinti, reprezentati ai Primariei Raucesti si Consiliului Local, inspector de mediu de la APM Neamt, prof. pensionar Ioan Ionita, prof. pensionar Gheorghe Gafita, Dumitru Stan – presedintele asociatiei veteranilor de razboi, precum si alti locuitori ai comunei.

Simpozionul a debutat cu un cuvant de bun venit si multumire adresat tuturor participantilor din partea directorului scolii, d-na prof. Lidia Banarescu, urmand apoi ca responsabilul acestei activitati, d-l prof. Traian Anton, sa prezinte sursele de poluare identificate de pe raza comunei Raucesti.

Photo
Photo

Elevii şcolilor din comuna Răuceşti au pornit in lunile septembrie si octombrie intr-o actiune de identificare a surselor de poluare. S-au organizat în echipe de câte 5 şi s-au deplasat împreună cu profesorii de biologie, chimie, geografie, în diferite zone ale comunei Răuceşti pentru a depista, a filma şi a fotografia sursele de poluare şi efectele acestora asupra solului, apei, pajiştilor etc. Cu imaginile surprinse s-a realizat şi o prezentare electronică, un portofoliu cu fotografii ce s-a postat pe website. Un grup de elevi s-a deplasat cu bicicletele pe malul râului Moldova. S-a constatat că apa menajeră, apa industrială şi produsele chimice folosite în agricultură, cum ar fi îngrăşămintele şi pesticidele sunt principala cauză a poluării apelor. De asemenea s-au prezentat si alte surse de poluare, cum ar fi: neracordarea populaţiei la un sistem de canalizare, reziduurile menajere si agrozootehnice ca fiind principalele sursele de contaminare a solului.

Photo
Photo

In continuare, cativa elevi au prezentat jurnalul excursiei ecologice de 7 zile care s-a derulat in perioada 05-11 august in mai multe regiuni din tara. S-a realizat o informare, precum şi o prezentare electronică a aspectelor surprinse din zonele vizitate. Jurnalul elevilor pe zile a manifestat un interes deosebit din partea invitatilor, deoarece prin vizionarea filmului si fotografiilor realizate in excursie, s-au prezentat peisaje deosebite, traseul inspirat ce a vizat şi aspecte pozitive ale păstrării şi conservării mediului natural (parcuri, rezervaţii naturale, peşteri, lacuri, etc), precum si actiunile de ecologizare intreprinse de elevi in perimetrul obiectivelor vizitate. Prin aceasta excursie - care a avut ca obiectiv principal cunoaşterea mediului în toată complexitatea lui, urmărind educaţia şi conştientizarea elevilor privind protecţia mediului, stimularea motivaţiei de a se implica mai activ în acţiuni de ecologizare - s-a dat un exemplu localnicilor şi turiştilor asupra importanţei pe care o are un mediu înconjurător curat şi îngrijit pentru sănătatea oamenilor.

Photo
Photo

A mai luat cuvantul reprezentantul de la A.P.M. Neamt, care a discutat despre problemele actuale de mediu cu care se confruntă populaţia, si a realizat o prezentare electronica pe tema pungilor din plastic, care aruncate intamplator pot degrada mediul inconjurator, având ca efect acumularea unei mase sordide, urâtirea peisajului, poluarea aerului si a apelor subterane, împiedicarea folosirii solului.

Photo
Photo

In continuare a urmat interventia d-lui prof. de biologie Ioan Ionita, care a discutat despre “Omul in pericol” si autodistrugerea lui ca urmare a dezvoltarii tehnicii si informaticii, in dorinta de a descoperi cat mai mult, constituind si acest aspect un factor nociv de poluare. A dat invataminte elevilor de a reduce orele petrecute in fata calculatorului, si de asemenea a prezentat alte pericole de poluare a Planetei care se agravează pe zi ce trece şi se pare ca populaţia nu acordă interes acestui proces nociv.

Apoi, a luat cuvantul d-l prof. Gheorghe Gafita care a prezentat cateva aspecte cu privire la Educaţia de mediu care poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.

Domnul Dumitru Stan a discutat despre poluarea paraului Sarata din comuna Raucesti care poate fi cauza disparitiei peştilor şi a altor forme de viaţă acvatice, apoi a recitat o frumoasa poezie despre natura.

Photo
Photo

A urmat apoi o dezbatere interactiva, iar reprezentantii Primariei Raucesti prin vicele primar Lazar Taraboanta a discutat despre modul de colectare a deseurilor in comuna si a prezentat proiectele pentru rezolvarea problemelor de mediu şi sănătate publică. Este necesară şi oportună construirea unor reţele de canalizare-colectare a apelor uzate menajere, rezultate de la gospodăriile populaţiei şi unităţi publice, precum şi a unor staţii de epurare performante care să satisfacă cerinţele de calitate a apei deversate impuse de normele în vigoare.

Photo
Photo

Doamna invatatoare Domnica Vrinceanu a facut o informare despre activitatile ecologice din scoala si o prezentare electronica cu “Cele 10 porunci ale mediului” iar cativa elevi au prezentat materiale cu continut educativ, precum: "Scrisoare de mulţumire către pământ" (Loredana Săcăleanu), "Declaraţia drepturilor pădurilor" (Denisa Obreja), "Declaraţia drepturilor vietăţii pădurii" (Lavinia Panaite), "Pledoarie pentru viaţă" (Mădălina Arsene).

La final, managerul proiectului a prezentat activitatile viitoare ce se vor realiza pana in luna iulie 2012: Apa in natura – parte din viata, Învaţă-mă să ocrotesc natura, Să fim Eco!, Apa – izvor de sănătate, Evaluarea şi diseminarea proiectului.

Photo
Photo

La acest eveniment au fost prezenti si reporteri de la TV Neamt care au luat interviuri elevilor, precum si membrilor echipei de proiect, au filmat parti importante de la acest simpozion.

Invitaţii au primit câte o mapă cu materiale informative (portofolii, pliante), precum si pixuri, agende inscriptionate cu logo-ul si titlul proiectului “Natura ne aseamana, educatia ne deosebeste”.

Photo
Logon