Obiectivele proiectului:


Obiectivul general: educarea şi conştientizarea elevilor şi comunităţii locale privind protecţia mediului prin formarea de abilităţi şi comportamente necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului în conformitate cu programele şi politicile europene.
 • Cunoaşterea şi evaluarea consecinţelor poluării mediului prin organizarea de simpozioane şi dezbateri având ca invitaţi specialişti în domeniul protecţiei mediului;
 • Identificarea calităţilor mediului înconjurător, necesare unei vieţi sănătoase prin acţiuni de identificare a surselor de poluare din zonă, realizarea de fotografii şi popularizarea acestora;
 • Formarea abilităţilor şi comportamentelor necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin activităţi de ecologizare a cursurilor de apă şi localităţii Răuceşti;
 • Înţelegerea relaţiei dintre om şi mediu a interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii prin formarea unei atitudini de respect faţă de mediu;
 • Implicarea în acţiuni de protecţie a mediului prin realizarea de panouri publicitare în locuri cu trafic intens;
 • Adoptarea unei atitudini responsabile faţă de protejarea mediului prin desemnarea unor echipaje privind depistarea şi atenţionarea cetăţenilor care depozitează resturile menajere în locuri nepermise;
 • Facilitarea accesului la informaţii privitoare la măsuri de protecţia mediului: website, pliante.

Educarea şi conştientizarea privind protecţia mediului reprezintă un obiectiv esenţial, tinerii reprezentând unul dintre cele mai importante segmente în acest sens, deoarece sunt mulţi copii şi tineri care cunosc prea puţin mediul înconjurător şi ştiu cu atât mai puţin cum să îl protejeze.
Stă în puterea noastră să luăm măsuri eficiente şi să găsim soluţii pentru a opri continuarea şi agravarea acestui proces dăunător.

În cele din urmă… Ne întoarcem la natură, la minunea dintr-un bob de rouă, la mirajul foşnetului ierbii… reparând ce alţii au stricat, reducând dezechilibrele produse de om, naturii…

 1. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-1.jpg
 2. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-2.jpg
 3. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-3.jpg
 4. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-4.jpg
 5. http://www.eco-raucesti.ro/eco-raucesti/poze-fundal/fundal-5.jpg