Scopul şi obiectivele proiectului


Scopul proiectului este de a conştientiza problemele actuale ale mediului generate de activitatea umană şi necesitatea de a forma la tinerii din comuna Răuceşti o motivaţie solidă pentru protecţia naturii, convingeri şi comportamente ecologice adecvate, dezvoltarea responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii mediului, astfel încât, elevii, adulţii de mâine, să devină factori activi în acţiunea de ocrotire a naturii, pentru că... sănătatea noastră începe cu sănătatea mediului!


Obiective:


  • Cunoaşterea şi evaluarea consecinţelor poluării mediului prin organizarea de simpozioane şi dezbateri având ca invitaţi specialişti în domeniul protecţiei mediului;
  • Identificarea surselor de poluare din zonă prin realizarea de fotografii şi popularizarea acestora;
  • Formarea abilităţilor şi comportamentelor necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin activităţi de ecologizare a cursurilor de apă şi localităţii Răuceşti;
  • Înţelegerea relaţiei dintre om şi mediu a interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii prin formarea unei atitudini de respect faţă de mediu;
  • Implicarea în acţiuni de protecţie a mediului prin realizarea de panouri publicitare şi bannere în locuri cu trafic intens;
  • Adoptarea unei atitudini responsabile faţă de protejarea mediului prin desemnarea unor echipaje privind depistarea şi atenţionarea cetăţenilor care depozitează resturile menajere în locuri nepermise;
  • Facilitarea accesului la informaţii privitoare la măsuri de protecţia mediului prin realizarea şi distribuirea de pliante în comună, dar şi prin website-ul www.eco-raucesti.ro.