Prezentarea proiectului „Verde, Viaţă, Viitor!“

Necesitatea derulării acestui proiect la nivelul comunităţii Răuceşti rezidă din faptul că an după an se constata o degradare crescândă a mediului înconjurător prin acţiuni necontrolate ale cetăţenilor: defrişarea masivă, exploatarea solului până la epuizare, păşunatul excesiv, depozitarea deşeurilor menajere în locuri nepermise (pe cursuri de apă, pe terenuri improprii, deversarea apei menajere în locuri neadecvate). Toate aceste acţiuni necontrolate şi iresponsabile pot duce la crearea unor dezechilibre în natură care, mai devreme sau mai târziu, pot provoca adevărate dezastre ecologice.

Pornind de la premisa că o viaţă sănătoasă poate exista doar într-un mediu curat, ne propunem conştientizarea şi responsabilizarea cetăţenilor comunei Răuceşti asupra efectelor pe care le pot avea acţiunile necontrolate asupra mediului înconjurător şi implicarea lor în activităţi de protejare şi conservare a mediului prin limitarea surselor de poluare existente în zonă.

Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă nu am fi încercat deloc!

Activităţile de informare şi educare a tinerilor din învăţământul preuniversitar au în vedere marea capacitate de implicare a tinerilor şi posibilitatea determinării unor comportamente favorabile a acestora pe termen lung. Tinerii sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor şi, în unele cazuri, ei îşi pot influenţa părinţii şi alţi membri ai comunităţii.

Proiectul „Verde, Viaţă, Viitor!“ propune o abordare a educaţiei ecologice a tinerilor prin activităţi de informare privind poluarea şi formele acesteia, prin întărirea capacităţii cadrelor didactice de a organiza sesiuni de lucru privind protecţia mediului ca teme de educaţie civică.