Rezultate


 • Grad crescut de informare a tinerilor din unităţile de învăţământ şcolar din Răuceşti;
 • Nivel ridicat de cunoştiinţe teoretice şi practice ale tinerilor în ceea ce priveşte mediul înconjurător şi protejarea acestuia;
 • Grad crescut de implicare a şcolilor şi a tinerilor din comuna Răuceşti în activităţi de ecologizare şi protecţie a mediului;
 • Creşterea numărului de zone ecologizate şi igienizate din judeţul Neamţ;
 • Grad îmbunătăţit de cunoaştere a Directivelor Europene şi a legislaţiei româneşti referitoare la protecţia mediului şi a responsabilităţii ecologice individuale;
 • 50 fotografii realizate cu sursele de poluare existente, identificate şi mediatizate pe raza localităţii;
 • Prezentare electronică cu imagini foto şi video reprezentând aspectele negative surprinse în localitatea Răuceşti cât şi în excursia ecologică, şi postate pe website;
 • Sursă de apă curată la nivel local;
 • 120 de persone instruite privind consecinţele negative asupra mediului ale obiceiului de a arunca deşeurile la întâmplare;
 • 460 tineri, 37 cadre didactice şi 920 părinţi cu spirit cultivat de autogospodărire şi protecţie a mediului;
 • 6 panouri cu conţinut educativ, amplasate pe teritoriul comunei Răuceşti;
 • Un film documentar cu tema „Apa - esenţă a vieţii“, multiplicat şi distribuit în 100 exemplare;
 • 1 tonă de deşeuri colectate;
 • 6 zone cu risc de poluare monitorizate şi pichetate;
 • 1300 pliante realizate şi distribuite, 4 bannere şi 3 panouri publicitare;
 • 1 logo al proiectului, 50 afişe A3, 10 afişe A1, 50 mape şi actualizare website www.eco-raucesti.ro;
 • 160 de tineri participanţi la activităţile proiectului, cu sensibilitate dezvoltată faţă de mediul înconjurător.